Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Osaka

Bảng báo giá máy nước nóng năng lượng mặt trời OSAKA

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCI- Ống vàng (Giá siêu cạnh tranh)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng Giá
1 BCI 140V 140 1-2 4.340.000
2 BCI 160V 160 2-3 5.060.000
3 BCI 180V 180 3-4 5.780.000
4 BCI 200V 200 4-5 6.520.000
5 BCI 240V 240 5-6 7.740.000
6 BCI 300V 300 6-7 9.720.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCI - Ống khía (Chịu mưa đá, độ bền cao)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng Giá
1 BCI 140K 140 1-2 4.580.000
2 BCI 160K 160 2-3 5.320.000
3 BCI 180K 180 3-4 6.140.000
4 BCI 200K 200 4-5 6.880.000
5 BCI 240K 240 5-6 8.120.000
6 BCI 300K 300 6-7 10.220.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCI - Ống dầu (Chống đóng cặn)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng Giá
1 BCI 140D 140 1-2 4.720.000
2 BCI 160D 160 2-3 5.440.000
3 BCI 180D 180 3-4 6.280.000
4 BCI 200D 200 4-5 7.020.000
5 BCI 240D 240 5-6 8.480.000
6 BCI 300D 300 6-7 10.460.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCI - Ống dầu khía (Công nghệ mới)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng Giá
1 BCI 140DK 140 1-2 4.960.000
2 BCI 160DK 160 2-3 5.820.000
3 BCI 180DK 180 3-4 6.660.000
4 BCI 200DK 200 4-5 7.520.000
5 BCI 240DK 240 5-6 8.980.000
6 BCI 300DK 300 6-7 11.100.000

Đơn vị tính : VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCN - Ống vàng (làm nóng nhanh, giá cạnh tranh)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người dùng Giá
1 BCN 140V 140 1-2 4.000.000
2 BCN 160V 160 2-3 4.620.000
3 BCN 180V 180 3-4 5.240.000
4 BCN 200V 200 4-5 5.860.000
5 BCN 240V 240 5-6 6.860.000
6 BCN 300V 300 6-7

8.740.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCN - Ống khía (Chịu mưa đá, độ bền cao) 

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng Giá
1 BCN 140K 140 1-2 4.360.000
2 BCN 160K 160 2-3 4.860.000
3 BCN 180K 180 3-4 5.500.000
4 BCN 200K 200 4-5 6.240.000
5 BCN 240K 240 5-6 7.480.000
6 BCN 300K 300 6-7 9.360.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCN - Ống dầu (Chống đóng cặn)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng Giá
1 BNC 140D 140 1-2 4.480.000
2 BCN 160D 160 2-3 5.120.000
3 BCN 180D 180 3-4 5.740.000
4 BCN 200D 200 4-5 6.480.000
5 BCN 240D 240 5-6 7.620.000
6 BCN 300D 300 6-7 9.620.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại BCN - Ống dầu khía (Công nghệ mới)

STT Mã sản phẩm Dung tích (lít) Số người sử dụng  Giá
1 BCN 140DK 140 1-2 4.740.000
2 BCN 160DK 160 2-3 5.480.000
3 BCN 180DK 180 3-4 6.120.000
4 BCN 200DK 200 4-5 6.860.000
5 BCN 240DK 240 5-6 8.120.000
6 BCN 300DK 300 6-7 10.240.000

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại áp lực ống lõi đồng và loại sử dụng tấm kính (Sản phẩm cao cấp).

STT Tên sản phẩm Dung tích (lít) Đơn giá
1 Bộ 16 áp lực 160 15.200.000
2 Bộ 20 áp lực 200 21.200.000
3 Bộ 24 áp lực 240 26.300.000
4 Bộ 1 tấm kính 160 21.500.000
5 Bộ 2 tấm kính 300 37.100.000


 

Đơn vị tính : VND

Các phụ kiện của máy nước nóng năng lượng mặt trời :
-Sợi đun siêu dẫn công suất 1500W : 1.100.000 VND
-Bình phụ nước lạnh bằng inox 60 lít (Không phao) : 750.000 VND
-Bảng điều khiển thông minh : 1.200.000 VND

 

Phụ lục: 
-Đơn giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt và phụ kiện lắp đặt trên mái bằng ( bao gồm 4m ống nóng, 4m ống lạnh PPR D25, 3 phụ kiện đầu ren, 1 van 1 chiều, 4 cút nối và 1 cuộn băng tan) tại địa bàn nội thành Hà Nội. Trường hợp lắp đặt ngoài địa bàn nội thành TP Hà Nội và lắp đặt trên mái tôn, mái ngói thì chi phí phát sinh tính theo thực tế.
-Sản phẩm được bảo hành kĩ thuật 6 năm. Kích thước lắp đặt có thể thay đổi theo nhà cung cấp.
-Đơn giá trên chưa bao gôm thuế GTGT (10%).
-Bảng giá này có giá trị từ ngày 1/8/2016, các bảng báo giá trước đó sẽ không còn giá trị.