Cách đấu đường nước của máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Đấu đường nước của máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng kĩ thuật sẽ giúp cho máy hoạt động ổn định hiệu quả và giảm bớt nguy cơ bị rò nước. 

Các phụ kiện cần có :
- Đường nước lạnh cấp vào bình bảo ôn cần có van 1 chiều và 1 cút ren ngoài 25.
- Đường nước nóng sử dụng cần 1 cút ren trong 25.
- Đường thông hơi cần 1 măng xông ren trong 25.
Lưu ý : Chúng ta phải có thêm băng tan để kết nối các phụ kiện lại với nhau

Dưới đây là video hướng dẫn cách đấu đường nước của máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng kĩ thuật.

Được đăng vào

Viết bình luận