MỚI NHẤT : Công trình 3000 lít sử dụng tấm kính hấp thụ tại Tuần Châu, Quảng Ninh

Thông tin : 
Hoàn thành ngày 28/4/2017
Kĩ thuật lắp đặt : Hoàng Đức Thịnh, Nguyễn Văn Thông
Dung tích bồn bảo ôn : 3000 lít
Số lượng tấm thu : 15 tấm
Thời gian bảo hành : 6 năm
Công trình đem tới giải pháp về nước nóng toàn diện cho khách sạn mini. Tiết kiệm được một  khoản chi phí rất lớn so với việc dùng bình nóng lạnh.

Được đăng vào

Viết bình luận