Khuyến mãi chào năm mới 2018

Bắt đầu từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 10/01/2018, Công ty Cổ phần năng lượng quốc tế Việt Nhật áp dụng trương trình khuyến mãi ''Chào năm mới 2018''.

Đọc thêm

Được đăng vào